جاکارد طرح جدید دیانا مدل هما قیمت : 6,740,000 تومان
رولت خوری دیانا قیمت : 1,115,000 تومان
رولت خوری طرح جدید مدل نفیس قیمت : 539,000 تومان
سطل و دستمال گرد قیمت : 450,000 تومان
سوفله سالاد دیانا قیمت : 192,000 تومان
سوفله مرغ دیانا مدل ارس قیمت : 191,000 تومان
سینی طرح پروانه گل قیمت : 76,000 تومان
سینی متوسط دیانا 1613 قیمت : 157,000 تومان
سینی چایی بزرگ و متوسط دیانا قیمت : 151,000 تومان
سینی کف آینه لبخند بزرگ و متوسط قیمت : 143,000 تومان